Velkommen

til texelforeningen.dk
 
 

Texelforeningen

er foreningen for alle der beskæftiger sig med avl og produktion af Texelfår.
 
 

Texelfåret

er det ultimative kødfår! ønskes der ekstrem god muskelfylde og lav fedtprocent er der ingen vej udenom texelracen.
 
 

Texelfårene

er Danmarks mest udbredte fårerace.
 
 

Texel

Er det bedste valg som slutvædder i lammeproduktion og som moderdyrskombination krydset med med korthaleracer
 
 

Blå Texel

Aktivitetskalender

date Torsdag d. 21. oktober 2021 - Onsdag d. 17. november 2021

Medlemsliste og kontakt

Bente Østergaard
mail: bente.oestergaard@mail.tele.dk
Mobil: 2033 5206
 
 
 
 
 
 
  
 
Klovsygetest
 
 
 

Nyheder

21. oktober 2021
Galleri for Kimbrerskuet 2021 er nu aktivt
 
5. oktober 2021
Referat fra generalforsamlingen 2/10 kan læses under referater
 
1. oktober 2021
 Nyt under fortællerhjørnet
 
24. september 2021 
 I kan stadig nå det – der er ledige pladser på årets Texeltur, som løber af stablen den 2. og 3. oktober
Kom frisk og tilmeld dig/jer til Lars Linding, pr. mail lindings-texel@bbsyd.dk eller tlf. 61 75 46 12 
Se program for tur og generalforsamling her
 
 
15. september 2021
Nyt under køb og salg

1. september 2021
 
 Nyt under "Fortællerhjørnet" fra Bakgård Texel
 
Aktive avlsvæddere - hvad er nu det ? Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at indsende gode billeder af de væddere I bruger i besætningen. Billeder og stamtavle sendes til bente.oestergaard@mail.tele.dk - herefter vil dette blive lagt på hjemmesiden
 
 
26. august 2021
Indkaldelse til generalforsamling - se mere her
Se det spændende program for årets Texeltur her
 
17. august 2021
Tilbud til foreningens medlemmer om scanning af lam, se mere her
 
4. august 2021
- Invitation til indeksarrangement 18/9 2021. Læs mere her
 
 
 
August 2021
- Referat fra bestyrelsesmøde d. 25/7 2021 findes under "Referater"
- Nyt under "Fortællerhjørnet" fra Hans Henning Nielsen
- 2. - 3. oktober afholdes der generalforsamling samt en Texeltur
- Galleri fra Ribe Dyrskue 2021 oprettet
 
 
 
Juli 2021
- Aktivitetskalender opdateret
- Bestyrelsesoversigt opdateret
- Nyt under "Fortællerhjørnet"
fra Landlyst Texel
 
Juni 2021
- Referat fra generalforsamling 2021 er lagt op under referater
 
Juni 2021
- Nyt under "Fortællerhjørnet", hvor Marie og Henry Bøvling fortæller om deres opstart
- Aktivitetskalender opdateret
- Nyt på salgssiden
 
 
Maj 2021
 

  • "Aktivitetskalender" opdateret
  • Nyt fra Bernhard Anton Esbensen under "fortællerhjørnet"
 
 
Nyt fra avsludvalget
 
"Kære alle racerrepræsentanter

Lidt nyt fra hvad i virkeligheden er relateret til vores udstillingsudvalg.

Ann Britt Holm har ønsket at stoppe som koordinator for fåre- og gedeudstillingen på landsskuet i Herning Ny koordinator er Mikala Høj Laursen. Hun har sagt ja til opgaven og er tiltrådt pr 1/4 2021.
Tak til Ann Britt og velkommen til arbejdet til Mikala.


De bedste hilsner
Morten"
 
 
 
 
April 2021

Nyt under "Køb og salgsliste"
 
Nyt under "Fortællerhjørnet" fra Michael Frederiksen
 
I ønskes alle en god påske
 
 
 
Marts 2021
Nyt i fortællerhjørnet fra Svend Kristensen
 
Nyt under kåring 2021
 
 
Landsskuet satser på dyrskue til sommer

De seneste udmeldinger vedrørende corona-restriktioner har ikke afklaret, om det er muligt at holde dyrskue til sommer eller ej. Landets største dyrskue, Landsskuet i Herning, der er planlagt til den 1.-3. juli, arbejder dog fortsat på, at det kan lade sig gøre.
"Vi både tror og håber inderligt på et Landsskue i 2021. Vi trænger til at mødes og være sammen i alle de sammenhænge, som Landsskuet har tradition for at være midtpunkt for: Udstillinger, konkurrencer og socialt samvær med udgangspunkt i den fælles glæde ved at bo på landet og være en del af landbrugserhvervet", siger Kristian Gade, formand for Landsskuet.

Bestyrelsen for det landsdækkende dyrskue mødtes fredag virtuelt og besluttede at åbne for tilmelding til udstillingen af maskiner og produkter. Tilmeldingen af dyr åbner traditionen tro først senere på foråret.
"Vi er ikke ét øjeblik i tvivl om, at vores udstillere håber, at de kan være med på Landsskuepladsen til juli. Vi vil derfor søge alle muligheder for at holde Landsskuet og er indstillet på at håndtere de corona-forholdsregler, der fortsat måtte være til juli. Med den fortsatte usikkerhed om blandt andet forsamlingsloftet er vi dog i de kommende par måneder nødt til nøje at vurdere om restriktioner kan gøre et dyrskue i 2021 så amputeret eller fordyrende, at det ikke giver mening eller er økonomisk ansvarligt", siger Kristian Gade.

Yderligere oplysninger:
Kristian Gade, tlf. 6176 8400
 
 
Brev til fødevareministeren
Til fødevareminister Rasmus Prehn
Vedr. landbrugeres transport af egne husdyr
 
Blandt fåreavlere er der en tradition for, at man af praktiske og især økonomiske årsager selv transporterer sine dyr i egne trailere i forbindelse med køb/salg og udstilling mv. Tilsvarende gør sig ofte gældende med hensyn til andre avleres transport af kvæg og heste, når der er tale om enkelte eller få dyr. Eksempelvis vil en fåreavler i forbindelse med indkøb af nyt avlsmateriale fra andre landsdele eller deltagelse i regionale eller landsdækkende dyrskuer kunne have behov for at transpor-tere sine dyr over længere afstande.
 
De gældende transportregler skaber stor usikkerhed og frustration hos avlerne, se herved vedlagte artikel fra Landbrugsavisen den 7. februar 2021.
 
Fra Dansk Fåreavls side vil vi gerne fremhæve en række punkter omkring transportreglerne, som efter vores mening i høj grad bør have fødevareministerens snarlige opmærksomhed. Efter tranport forordningen gælder kravene om uddannelse og autorisation til transport af dyr i de tilfælde, hvor transporten sker som et led i økonomisk virksomhed.
 
Vi vil gerne opfordre til, at det inden for transportforordningens rammer præciseres, at egen-transport i forbindelse med deltagelse i dyrskuer m.v. som hovedregel ikke betragtes som kommerciel aktivitet. Udgifterne i forbindelse med deltagelse i sådanne avlsarrangementer vil erfaringsmæssigt overstige en mulig værdiforøgelse ved en præmiering af de fremstillede dyr.
 
I de tilfælde transporten er et led i økonomisk virksomhed skal virksomheden efter gældende regler have en autorisation. I 2019 kostede en autorisation for en 5-årig periode 2.510 kr. Med virkning fra den 1. januar 2021 er prisen steget til 6.986 kr. Gebyret er det samme uanset, det er en lille avler, der kun har få enkeltstående transporter af egne dyr, eller det er en stor transportvirksomhed med mange biler og ansatte, hvor der som led i virksomheden dagligt transporterer tusindvis af grise. Denne urimelighed taler for, at der indføres en bagatelgrænse ved egentransport af egne dyr i egne køretøjer. I Holland er det så-ledes tilladt, at landbrugere kan transportere indtil 10 får uden autorisation.
 
Hvis de øgede gebyrer skyldes øgede udgifter til kontrol, er det næppe den lille avler med en-kelte årlige transporter, der belaster systemet. Typisk vil en kontrol af en sådan avler kunne indskrænkes til at politiet kontrollerer, at den pågældende har den fornødne autorisation uden indblanding af de veterinære myndigheder.
 
Princippet om, at det er de bredeste skuldre, der bærer de største byrder, kendes i forvejen i dyrevelfærdslovens § 43, stk. 3, hvor formålsbestemte gebyrer er gradueret efter omfang. Tilsvarende bør der efter vores opfattelse være en gradueret gebyrtakst på transportområdet. Landbrugere, der lejlighedsvis transporterer egne dyr til og fra egen bedrift i egne køretøjer bør betale en væsentlig lavere sats.
 
Vi ser frem til, at du vil se velvilligt på vores henvendelse, og vi bidrager gerne med supple-rende oplysninger.
 
Mvh. Bjarne Wohlfahrt Formand for Dansk Fåreavl
 
 
 
Februar, 2021
Status fra formanden:
Coronaen styrer stadig vores liv- Danmark er lukket ned og vi må kun samles 5 personer. Det betyder så at vi som forening ikke kan arrangere det vi gerne vil.

Vi har besluttet ikke at afholde individ afprøvningen af vædderlam. Vi havde også en ide om en tur til Holland til efteråret, men med forholdene i Holland ( der er jo næsten borgerkrigslignende tilstande) er det meget usikkert at tro på det bliver muligt. Vi har også en ide om at lave en tur i sommer eller efteråret, med besætningsbesøg og /eller græsmarksvandring, lidt i retning af det vi har heldige at lave i efteråret 2020.

Vi holder også lidt øje med dyrskuerne- ingen ved endnu hvad der bliver mulighed for i år.

Bestyrelsen fortsætter uændret, vi må håbe der bliver mulighed for at vi kan afholde generalforsamling så vi kan foretage valg til bestyrelsen.

Håber I alle må få en god læmmesæson

Vh Henning
 
 
Øvrige nyheder:
 
Familien Brøgger har bidraget med en
lille beretning til "Fortællerhjørnet"
 
 
27. december 2020
Bjarne Strømgaard har skrevet en lille beretning. Den kan findes under "Fortællerhjørnet".

Alle foreningens medlemmer og familier ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 2020 lakker mod enden, et år med besøg af en ubehagelig virus, som fik myndighederne til at lukke Danmark ned af flere omgange. Som forening var vi jo så nødt til at rette os efter restriktionerne og derfor aflyse arrangementer, vi havde besluttet os for at afholde.

Vi håber 2021 bliver året hvor corona bliver udryddet, og vi igen kan komme til udstilling med vore dyr og ellers mødes igen på normal vis.

Bestyrelsen er klar til at trække i arbejdstøjet så vi igen kan kan gøre noget for TEXEL.

Med venlig julehilsen

Henning
 
 
 
 
 
 
December 2020
Fanebladet "Blå texel" er flyttet under "galleri", og fanebladet "Fortællerhjørnet" er tilføjet med de indlæg der er kommet, og fremover kommer, fra avlerne.
 
Endelig ønsker Texelforeningen alle en glædelig jul og et godt nytår
 
 
 
 
12. november 2020
Nyt under "Køb- og salgsliste"
 
 
1. november 2020
Generalfor
samling
aflyst
Generalforsamlingen den
7/11 aflyst p.g.a. Corona
situationen. Vi indkalder
igen når det er muligt.
 
Kåringsfolken gør opmærksom
på, at de stadig kører rundt og
kårer Får/vædder
 
 
4. oktober 2020
Jaco Van der Molen har skrevet lidt
om sin Texel-besætning. 
 
Det kan læses her.
 
 
 
1. oktober 2020
Der afholdes generalforsamling i Texelforeningen
den 7. november, kl 13.00 hos Jakob Korsvig.
Se vedhæftede program her:
 
 
Henry Bøvling har en vædder til salg.
Kig under "Køb- og salgsliste"
 
Så er der billeder og en lille beskrivelse af
Texelturen 2020.
Kig under "Galleri"
 
 
 
 
 
1.september 2020
 
Velkommen til nye medlemmer
Vi byder velkommen til Poul Haubro og Thomas Brogaard. Thomas Brogaard skriver om sig selv:
 
"Vi er en familie på 5, far Thomas, mor Birgitte og vores 3 små børn. Vi bor på Thyholm på vores lille gård, og her er drømmen startet om at avle får.
For os betyder det meget, at dele glæden for fårene med vores børn, så de vil være en fast del af holdet når vi skal på dyreskue.
Avlsarbejde har altid interesseret os, så derfor har vi allieret os med utrolige hjælpsomme og kompetente avlere, som hjælper os godt i gang. Og i løbet af efteråret flytter en lille flok hvid og blå texel får ind.

Vi glæder os til at blive en del af foreningen.
Venlig hilsen Familien Brogaard"
 
 
Texeldag den 19-9-2020.


Sted: Trækærvej 7 6760 Ribe.

Tid: kl 0900.

Praktiske oplysninger vedr. Corona.
Som alle ved ,skal der bæres mundbind når vi kører med bus, derfor bedes alle med bringe mundbind, hvis ikke kan de købes ved chaufføren til 5 kr. pr stk.

Der er vigtig vi er grundige med af spritning af hænder, derfor med bringer hver især håndsprit,

Vi har håndsprit på bordene når i kommer.

Vi gør opmærksom på, at skulle der ske drastiske ændringer ang. corona, kan det blive nødvendig at aflyse.

Deltager liste:

Hennig Nielsen 1
Bjarne Strømgaard 1
Walter Jacobsen 2
Jørgen Andersen 2
Thomas Sunesen 2
Asger Jacobsen 1
Fam. Brøgger 4
Fam. Brøgger Børn 3
lars Linding 1
Poul Nyborg 1
Jakob Korsvig 1
Jaco Van Der Molen 1
Maurits Knippe 1

Husk medbragt madpakke.
I kan også bestille ved lars linding tlf 61754612.
1 stk Brød 10 kr
1 stk Fransbrød 12kr.
Af hensyn Til forsamlingshuset skal det være bestil senest.15/9-20 
 
 
1.august 2020
Vi starter med at byde velkommen til et nyt medlem, Ulrik Mortensen. Han skriver om sig selv:
 
"vi har en lille hyggebesætnIng på 25 moderfår og vores mål er at lave gode slagtelam.
Vores ejendom ligger midt på Langeland. Vores kød sælges primært via vores facebook side MøllemoseLam.
Mvh Ulrik Mortensen & Karen Cortsen-Møller"
 
 
Nyt på salgsiden fra Julius Mondrup. Det drejer sig om Texel vædderlam.
 
 
En lille sommerberetning fra Lars Linding:

"Sommeren flyver af sted, inden vi ser os om, har vi første August. En mærkelig sommer uden dyrskuer, men har dog tænkt, havde der nu været dyrskue, hvor skulle jeg så have  fundet tiden.

Jeg havde i år en god lammesæson, næsten alle kom med to lam og klarede det stort set selv og ingen døde. Der kom afkom efter Bøgely Money og Hammel Herbert, De er begge et par herrer.
Man skal ikke vende dem ryggen, hvilket jeg glemte ved Herbert en dag, utrolig, så stor en mand som mig, kan flyve op i luften og lande fuldstændig i en akavet stilling.

Lige da fårene kom ud, var det ved at knibe med græs, vi havde ikke fået vand i længe, og det blev ved at være kold, men så kom en ung mand mig til undsætning, med sin vandingsmaskine, og derefter har vi fået passende med regn, Så der kom virkelig gang i
græsmarkerne. Jeg har i år prøvet at holde fårene på godt kløvergræs , hvilket de også har kvitteret for.

Jeg bruger kun markerne til afgræsning, alt mit jord er lejet og noget er miljø jord af kommunen. Alt vinter foder køber jeg, og i år, har jeg fået super wrap, af kløver mark. det lå to dage med sol og blæst.

I dag søndag 26/7, har jeg taget lammene fra og vejet de sidste med 4 mdr. vægt. Lammene ser lovende ud, og der er noget til videre avl. Og en ny avls sæson står for døren. Hammel Herbert skal bruges igen, Bøgely Money skal have nye græsgange, og måske en ny købes.

Jeg vil ønske alle fortsat en god sommer, og måske er vi heldig, at komme til Kimbrerskuet.

Og husk vores Texeltur den 19 september."

lindings-texel /lars linding
 
 
 
28. juni 2020
- Referat af det seneste bestyrelsesmøde den 14/6 2020 er lagt op under "referater"
 
Sommerhilsen fra Henning Nielsen
Læmningerne 2020 er veloverstået. Ingen dødfødte og kun et flaskelam. Jeg har altid sagt at jeg ikke vil have flaskelam, men når man så står med et lam der ikke vil overleve,hvis det ikke får flaske, kan jeg alligevel ikke lade det dø.

Fårene blev lukket på græs i slutningen af april, åringerne uden lam er ude i naturpleje i et sommerhusområde lige ud til strandkanten til Louns Bredning. Et rigtig godt sted for der er altid opsyn med dyrene fra folkene i sommerhusene. Fårene med et lam er senere også kommet på samme areal, da de unge ikke kan følge med græsset, Fårene med to lam går herhjemme på lidt bedre græs, men de har lidt svært med at følge med, så de bliver flyttet lidt ofte og arealet bliver brakpudset lige efter fårene er flyttet.

Nogle af mine arealer trænger til at blive lagt om, så mon ikke det er noget jeg skal have gjort inden vi kommer for langt hen på sommeren. Fårene kan så måske nå at græsse det lidt ned inden vinteren.

Lammene ser ud til at trives rimeligt, både i naturplejen og herhjemme, så det bliver spændende at få dem vejet 4 mdr.

Alle dyrskuer er aflyst i 2020, det er lidt mærkeligt med al den tid der er til rådighed, både til at lave ingenting og alt muligt andet. I disse dage skulle vi have gjort klar til landsskuet, det skal vi så ikke, og det er faktisk en tom fornemmelse ikke at skal til Herning det meste af uge 27.

Jeg tror vi er mange der mangler dyrskuerne, både for konkurrencerne, men så sandelig også for det sociale. Vi er måske også nogle der også mangler muligheden for at finde en ny avlsvædder. Vi der går lidt op i indeks må så søge på hitlisten eller få lavet aftaler med avlere på anden måde.

Med ønsket om fortsat god sommer.

Henning Nielsen


Texeltur til marsken
Den 19/9.2020 laver Texelforeningen en tur til marsken , nærmere betegnet Rømø,Ballum Højer. Vi skal besøge fåreavler Jeppe Monska.

Sammen med sin far Helge Monska afgræsser de ca. 470 ha. På forlandet fra 1/4 til 1/10. Besætningen består af 1540 får, deraf har de 250 flakelam.

Derudover vil vi få en rundvisning i marsken, fra Højer, Ballum Rømø m.m. vi har hyret naturvejleder Erhart Ehmsen, som kan fortælle meget mere om disse områder. Og vi vil se hvor fårene afgræsser.

Program for dagen:
kl .09. Vi mødes Trækærvej 7, 6760 Ribe (Lars Linding) Her byder vi velkommen m. kaffe og rundstykker.
kl.10 Bliver vi hentet af Clausens busser, og vi kører til Jeppe Monska. Her vil Jeppe fortælle om sin besætning, og vise os sine hunde i arbejde. Kl 1230. Finder vi et sted, hvor vi spiser vores medbragte madpakke.
Kl 1400. Bussen fortsætter med Erhart Ehmsen som fortæller.
Kl 1600. vores rundvisning slutter.
Kl ,ca 1700. Er vi tilbage på trækærvej 7, Texelforeningen vil her være vært for lidt aftensmad inden vi begiver os hjemad.
Texelforeningen vil også sørge for drikkevarer under turen.
 
Pris-
Priserne er regnet ud fra at vi bliver 23 personer. Pris pr. person 300 kr.
Børn under 14 år 200.kr.
For ikke medlemmer er Prisen 400.
 
Tilmelding er bindende,og jo før jo bedre, senest 23/8 2020. Til: lars linding tlf 617546123.
helst på mail lindings-texel@bbsyd.dk eller sms. Glæder os til en hyggelig dag sammen med jer. Bestyrelsen Texelforeningen.,
 
 
3. juni 2020
 Den 14/6 holder vi bestyrelsesmøde, herefter melder vi ud ang. Hollands turen.

Vi har ikke meget i denne Corona tid at sætte på hjemmesiden, så vi modtager gerne billeder og  hvis nogen vil skrive lidt om deres besætning, vil vi blive glade.
 
 
 
2. maj 2020
Fra Formand, Henning Nielsen:
"2020 er et år vi aldrig har oplevet før og forhåbentlig aldrig kommer til at opleve igen. Vi må ikke mødes i større forsamlinger og vi skal holde afstand.

Statsministeren henstillede til at byfester, festivaler, dyrskuer og arrengementer på museer skulle aflyses. Det bevirker så at alle de steder vi plejer at vise vores dyr frem kan vi ikke. Vi må så prøve at gøre reklame for racen og dyrene på anden vis. På baggrund af statsministerens henstilling valgte jeg at aflyse individafprøvningen 2020 og håber så samtidig at vi kan komme stærkt tilbage til både dyrskuer og indiviafprøvning i 2021.

Vi arbejder på en studietur til Holland i september, men vi ved endnu ikke om det bliver til noget. Vi ved ikke om grænserne bliver åbnet, vi ved heller ikke hvordan sitiuationen er i Holland. Vived heller ikke om busselskaberne er klar til at køre og om hotellerne må modtage gæster. Der er mange ting der er meget usikre.

Vi håber vores medlemmer vil bidrage med tekst og billeder på hjemmesiden, gerne fra oplevelser fra egen besætning.

Vi håber på en god sommer og god tilvækst i lammene.

Pas godt på jer selv og hinanden."
 
 
Som et lille lyspunkt har vi fået et nyt medlem af Texelforeningen. Det drejer sig om Marianne Nielsen fra Præstø. Der skal lyde et stort velkommen til. 
 
7. april 2020
Hej Alle


Alle dyrskuer og festivaler mm er aflyst til og med udgangen af august. Vi må jo så også aflyse vores individafprøvning 2020. Hollandsturen kan jo så også blive meget usikker, men tiden vil vise hvad der sker hen over sommeren.

Vi må holde møde igen når vi må samles igen.

I ønskes en god påske og en god sommer.

Mvh Henning
 
 
30. marts 2020
Pga. Corona-virus er flere dyrskuer blevet aflyst - se aktivitetslisten. Landsskuet m.fl. tager først stilling efter påske. Vi melder ud så snart vi ved mere.
 
- Medlemslisten er blevet opdateret
- Nyt under Kåring - Kåring 2020
 
Hollands-tur 2020
Texelbestyrelsen vil gerne invitere jer
på en tur til Holland fra den 17 Sept til
og med den 20 sept.
Torsdag den 17 Sept køre vi ned til
Holland og finde stedet hvor vi kan sove.
Fredag den 18 Sept tager vi til Alkmaar
hvor vi tag en tur på ostemarked.
( lidt Hollands kultur) og om efermiddag
besøge vi 2 forskellige type besætninger
i nærheden af Alkmaar.
Den 19 Sept tager vi færgen til texeløen
hvor vi skal se 3 forskellige besætninger,
de bliver planlagt for os.
Den 20 Sept køre vi hjemme igen.
Vi regner med at vi skal hygge os sammen
i den tid vi ikke kigge på får med god mad
og lidt at drikke.
Prisen afhænger af hvor mange vi bliver
og derfor kan vi ikke oplyse det endnu og
med hensyn til det kræver det at i tilmelder
jer inden den 30 Juni.
Vi håber på at mange vil være med!

Mvh Texelbestyrelsen.
Tovholder: Jaco van Der Molen
 
 
 
01. marts 2020
Racebeskrivelse opdateret. Se under "Om os".
 
Mødedatoer opdateret.
 
 
06. februar 2020
Aktivitetskalenderen er opdateret for 2020
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 25/1 2020 er lagt ind under referater
 
Køb/salg-siden opdateret med en annonce fra Henning Nielsen.
 
 
 
 
04. januar 2020
Der afholdes temadag den 8/2 hos Jakob Korsvik. Se invitation her
 
 
01. december 2019
Texelforeningen afholder temadag lørdag d. 8/02 2020 kl 10,00 hos Jakob Korsvik. Tovholder/mødeleder er Morten Jakobsen
Vi skal diskutere type, størrelse mm. Skal der justeres i vores typebeskrivelse, eller tilføjes andet?

Vi begynder med kaffe og rundstykker og der serveres en portion suppe senere på dagen.

Reserver allerede nu dagen til en forhåbentlig spændende dag.
 
Vil vil ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul
 
 
 
 
13. november 2019
Hjemmesiden er opdateret med referat fra generalforsamlingen 2019. Findes under "referater"
 
 
20. oktober 2019

- Nyt medlem i Texelforeningen. Det drejer sig om Brian Johansen, og velkommen til. Om sig selv skriver han:
 
"Jeg er 49 år og bor på Mors på en nedlagt landbrug kører med grise til hverdag .
Jeg har haft texel i min unge dage hvor jeg var med til dyrskue i Thisted og det vil jeg gerne prøve at starte op igen stille og rolig . Og jeg har en aftale med Anker Jensen ca 1.12 hvor jeg skal købe nogle dyr det bliver dejlig at komme i gang igen"
 
 
9. oktober 2019

- Nyt under Køb og salgsliste
- Nyt under Individafprøvning
- Program til Generalforsamling 2019 under "Mødedatoer"
- Referat fra det seneste bestyrelsesmøde er lagt op
 
Og endelig velkommen til to nye medlemmer, Hans Ranvig og Bente Østergård.
 
 
 
 
1. september 2019

Nye medlemmer, Morten Brøgger og Dennis Gram. Velkommen til!

Den 20/9 er der sidste tilmelding af får til løbning. Se mere under "Individafprøvning" 
 
 
12. juli 2019

25/8 afslutning af individafprøvning
 
Dommerkursus 2019 - se under aktivitetskalender
 
 
 
 
15. juli 2019

Invitation til individafprøvening 2019. Findes HER
 
Flere billeder tilføjet til Landsskuet 2019
 
13. juli 2019
 
Så kom individafprøvningen for 2019 i gang. Se under "Individafprøvning"
 
Årets pokaler for 2019 er tildelt. Se forsiden.
 
Billeder fra Landsskuet 2019 tilføjet
Billeder fra Løgstør Dyrskue 2019 tilføjet
 
 
 
2. juni 2019

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde under "referater"
 
Nyt under "Individafprøvning"
 
Billeder fra Åbenrå Dyrskue 2019 tilføjet


_
 
5. maj 2019

 
OBS!!!: Husk tilmeldingsfristen til individafprøvning senest den 15 maj, se i øvrigt under individafprøvning.
 
Medlemslisten er opdateret
 
 
 
 
2. april 2019

Nyt under "Individafprøvning"
 
Påmindelse: Der er flere der mangler at betale kontingent, samt at give samtykke til tlf. navn og m.m. må fremgå på foreningens hjemmeside. 
 
 
 
 
 
3. marts 2019

Mødedatoer og aktiviteter opdateret.
 
Nye billeder under "Kåring 2019"
 
Referat fra det seneste bestyrelsesmøde afholdt 24/2
 
 
5. februar 2019

Nyt for individafprøvning 2019

Mødedatoer opdateret
 
Referat fra det seneste bestyrelsesmøde tilføjet.
 
Billeder lagt ind under "Kåring"
 
 
29. december 2018

Medlemslisten er opdateret
 
Bestyrelsessiden opdateret med billeder
 
Nyt under "køb og salgsliste"
 
Bestyrelsen ønsker jer alle et godt nytår
 
 
 
2. december 2018

Referat fra generalforsamling 2018 er lagt op under "Referater"
 
Listen over medlemshjemmesider er opdatere
 
Nyt under "Individafprøvning"
 
Mælkefestival 2018 tilføjet under galleri
 
Kimbrerskuet 2018 tilføjet under galleri
 
Og endelig vil bestyrelsen gerne ønske jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår
 
 
 
 
 
 
2. november 2018

Texel-foreningen har fået nyt medlem, nemlig Rikke Grøn og Mark Johansen. Her er hvad de skriver om sig selv:
 
"Vi hedder Mark og Rikke og vi har en besætning på 30 moderfår hvortil vi lægger godt 20 gimmerlam fra i år. Vi har bl.a. valgt Texel-racen fordi vi synes det er et smukt får med et godt temperament. Vi bruger som de fleste andre en del tid med dyrene, og derfor er det vigtigt for os at have en race der er omgængelig og flot at kigge på hver dag. Vi håber på, i takt med afsætning, at kunne have mange flere får end vi har i dag.
Formålet med vores får er hovedsageligt at producere slagtelam af høj kvalitet, og vi har fra starten sørget for at indkøbe gode får og væddere til netop dette formål. Hvad angår udstilling er vi relativt grønne, så derfor var det oplagt at blive medlem af Texelforeingen for at få et bedre indblik i denne del, og derudover håber vi at få et netværk i fåreverdenen via foreningen.

Vi har ved siden af vores jobs som konsulenter i henholdsvis heste- og svinefoderbranchen, også et lille landbrug med 130 ha økologisk planteavl. Fårene går delvist på græs ”ude i byen”, samt på vores egne frøgræsmarker.

Hvis I vil se mere til vores får så følg os på Facebook ”Vivild Overgård Lam og Økologi”
 
 
 
 
 
 
7. oktober 2018

En lille besked fra Jaco van der Molen via Facebook:
 
"Hej alle, vil lige påminde jer om at tilmeldingen for får til bedækning med et vædderlam fra individ afprøvning slutter på onsdag."
 
 
 
29. september 2018

Generalforsamlingen flyttes til den 24/11
Dagsorden findes her
Invitation til 25 års jubilæum i forbindelse med generalforsmling findes her
 
 
Henry Bøvling har Texelvædder til salg. Tjek under "Køb- og salgsliste"
 
Så er der nye billeder og stamtavler under "Individafprøvning"
 
Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt under "Referater"
 
 
9. september 2018

Nyt under individafprøvning
 
 
12. august 2018

Nyt under individafprøvning
 
5. august 2018

Vi byder velkommen til et nyt medlem, nemlig Rasmus Loth Andersen fra Sindal.
 
Her er hvad han skriver om sig selv:
 
"Hej jeg hedder Rasmus og bor på en gård i vendsyssel sammen med min kone Anne og vores 5 børn. vi avler holstener springheste og oxforddown får.jeg har været dommer i nogle år og har haft den fornøjelse at dømme og se en masse gode får,derfor har vi valgt at prøve lidt texel også, fordi vi syntes der er noget spændende avlsarbejde der og foreningen laver nogle gode tiltag.vi vil starte med både lidt blå og hvide texel."
 
 
 
Desuden har Walter Jakobsen sendt nogle billeder omkring individafprøvningen. Kig under "Individafprøvning". 
 
 
 
Dieter Vogt fra Tyskland vil gerne invitere de danske Texelavlere til et dyrskue i Wüsting. Det er maedi-frit og der udstilles i hele Tyskland. Se nærmere på følgende link:
 
 
 
 
30. juni 2018

Bestyrelsesmøde 10/6 ikke afholdt
Opdateret møde- og aktivitetskalender
 
Billeder fra:
Løgstør Dyrskue 2018
Åbenrå Dyrskue 2018
Gl. Estrup Dyrskue 2018
Odense Dyrskue 2018
 
Individafprøvning
Den 17/6 blev der indsat 12 vædderlam fra 5 forskellige avlere
 
 
 
1. juni 2018

Nyt under "Køb og salgsliste"

 
To ny opslag under "Individafprøvning"
 
 
7. maj 2018

Jaco van der Molen har skrevet lidt omkring individafprøvning. Finde
Webmaster texelforeningen