Referater / Bestyrelsesmøder 2014

Bestyrelsesmøder 2014

Bestyrelsesmøde hos Benny Sunesen den 29-11-14.
Tilstede; Henning Nielsen
Benney Sunesen
Walter jakobsen
Anette Andersen
Afbud. Lars Linding

 

Konstituering:
Formand – Henning Nielsen
Næstformand – Benny Sunesen
PR – Walter Jakobsen
Kasserer/ – Lars Linding
Sekretær – Anette Andersen

 

Hjemmesiden: Der bliver arbejdet på at få en udefra til at opdatere siden. Efter ønske fra medlemmerne ønskes siden opdateret min. en gang om måneden, hvis der er noget nyt at sætte på siden. Lars er primusmotor for dette.
Opdatering af medlemslisten med hensyn til mail-adresserne.

 

Torben Østergård har sagt sin stilling op, så derfor er Scannings posten ledig på lands basis, så sig endelig til hvis man kunne tænke sig jobbet/ eller har forslag til nogen.

Udstillingsudvalget landsskuet har sat en tidsfrist pr. 1-1-15 . Til Sundhedsudsudvalget ang klovsygetest .
Kåring – På nuværende tidspunkt er der ingen tilmeldte, men 2014 var også et super fint år med rigtig mange kårede.

Billeder rundt omkring på dyrskuerne bliver uddelegeret til dem som udstiller på skuerne. Det skal ikke være en pligt at bestyrelsen skal tage billeder.

 

Kommende bestyrelsesmøder vil ligge således:
Medio feb.
Medio juni.
Medio sep.
Generalforsamling sidst i okt.

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde midt oktober hos Klaus

• Info vedr. sidste referat.
Ærespræmier til de forskellige dyrskuer trækkes tilbage, da det bliver svært at styre.

• Kåring:
Det bedste kårede dyr er fundet. Johnny søger for det praktiske med blomst og diplom.

• Generalforsamling
Tove Andersen ønsker ikke genvalg som revisor.
Bestyrelsen er enige om at foreslå samme dommere til Landsskuet 2015 som i år.
Der er kommet 2 forslag til generalforsamlingen – 1 ang. antal bestyrelsesmedlemmer og 1. ang. bedre hjemmeside funktion. Evt. oversættelse, opdateringer.

• Sveriges tur
En super fin tur. Dyrene var meget hollænder præget og der er nogle rigtig høje auktionspriser. Alle priserne startede ved 3500,-
Der blev snakket om at lave en tur igen om 2 år. Evt. gå sammen med en anden race.

• Evt.
Der var lidt problemer vedr. bannerne i Herning. Enighed mellem udstillingsudvalget. Benny tager kontakt til udstillingsudvalget i god tid inden næste landsskue.Bestyrelsesmøde den 27/5-2014
Hos Lars Linding

1) Styr på pokaler til Landsskuet
Til bedste afkomsgruppe skal der findes en ny til. Evt. en pokal fremfor en porcelænsfigur.
Bedste 1 års får er hos Henry Bøvling
Bedste 1 års vædder er hos Mogens Ladefoged
Bedste Texel er hos Jesper Bilbjerg.
Johnny sørger for at pokalerne kommer til Landsskuet og Anette snakker med pågældende ang. udleveringen af den på Landsskuet. ( Harald Jepsen )

 2) Vedr. ærespræmier
På Landsskuet giver foreningen en præmie til en værdi af 1000 kr.

I bestyrelsen besluttede vi at give en ærespræmie til de mindre skuer på skift ved min. 5 texeldyr fremmødt. Til en værdi af ca. 600 kr.
Stand: Den klar Johnny og Anette.

3)Texelnyt:
imput til denne bliver en overraskelse…

4) Sverige s tur
Der skal gøres mere opmærksom på turen på Landsskuet – Turen bliver til noget men hvor mange???

 

Næste møde torsdag den 14/8-2014 i Ribe kl. 18.30Bestyrelsesmøde den 28/1-2014
Hos Benny Sunesen

1) Texelnyt- Lars tager kontakt til trykkeriet sammen med Klaus.

Anette tager kontakt til Henning Nielsen vedr. billeder af de kårede dyr.

Der bliver en Texel tur til Sverige. Med hensyn til afgang og hjemkomst tidspunktet er endnu ikke fastlagt, fredag den 12/9 er der et mindre dyrskue med start kl. 15.00 og lørdag den 13/9 er der auktion. Lars kontakter busselskab angående pris og kørselsmuligheder.

Klaus prøver at finde ud af om det kan lade sig gøre at samle alle lammene efter sidste års inseminering, det kunne være spændende at udviklingen af lammene både han og hus dyr.

Lars har avlerprofil klar til bladet.

Efterårets temadag bliver turen til Sverige.

Figur til bedste afkomstgruppe – Der skal findes en ny. Dette klar Johnny og Lars.

Dommer på Landsskuet bliver Harald Jepsen som formand og Brian Lundgård som meddommer.

Rettelser vedr. typebeskrivelsen da der står at Texel ønsker lange skridt, så kan de jo ikke have de store køller, derfor ændres dette til – Gode frie bevægelser i stedet for.

 

Kåring:

Med hensyn til præmiering af bedste kårede dyr er der følgende retningslinjer.

Der skal tages et billede af den bedste kårede dyr i hver besætning, den skal nødvendigvis i være kåret i top.

Det er dyr på 2 år og derover som bliver præmieret.

Kåringsåret 2013-2014 går fra den 18. oktober og sidste opdatering inden generalforsamlingen.

Det bedste kårede dyr bliver præmieret på generalforsamlingen.

 

2) Næste bestyrelsesmøde er den 22/5 hos Lars Linding kl.18.30

Webmaster texelforeningen