Referater / Bestyrelsesmøder 2017

Bestyrelsesmøder 2017

Bestyrelsesmøde den 11-06-2017. Hos Benny Sunesen.

Tilstede: Henning Nielsen, Jaco Van Der Molen, Benny Sunesen,Lars Linding. Afbud: Walther Jakobsen.

 

1. landsskuet: Benny samler pokalerne ind og sørger for de er klar til landsskuet 2017. jaco står for overrækkelse af pokaler på L.U. Walter sørger for billedmapper er ajour. Pokaler uddeles kun til dyr med 23P. Der er i år blå texel med, disse vil være i en gruppe for sig, og der vil blive købt en pokal til bedste blå. (Henning køber Pokalen)

 

2. landsskuets stand: Vores stand vil blive med hvad vi har, Ballonger, folder Beachsflag m.m,. derudover arbejder vi på at opstille en køledisk med et udskåren lam. Den ene 1/2 vil vi grille og uddele smags prøver fra, tidspunkt ikke klarlagt endnu. Den sidste halve vil vi evt.

 

3. sælge på auktion når skuet slutter. Vi mangler hjælp til, at nogen vil tage et par timer i standen. lars køber 2 stk ærespræmier til en værdi a. 1500.kr

 

4. Henvendelse fra Australien: Der vil komme en gruppe i August mdr. som vil høre om vi kan være behjælpelige med at besøge et par besætninger. Jaco arbejder videre med ovnrnævnte.

 

HUSK VORES : SÆLGETEXEL – BYTTEDAG, den 19-8-2017, se hjemmeside og facebook. Referent lars linding


Bestyrelsesmøde den 07-04-2017, Hos Benny Sunesen.

 

Tilstede: Henning Nielsen- Benny Sunesen- Jaco Van Der Molen-Lars Linding.

 

Afbud: Walther Jakobsen.

 

1.Orientering siden sidst. Der var ikke sket det store siden sidst, der havde været
generalforsamling i DF, Den 11/3 17. Der var kun tre texel folk tilstede.

 

2. Vædder dagen. Datoen bliver den 19/8 17 , samme sted, som kimbrer skuet års
afholdes, Jaco laver oplæg til dagen, som vil ligge klar 1/5

 

3. Texeltur til Lolland. Vi må desværre aflyse turen p.g.a. for få tilmeldinger, hvis
vi prøver igen, skal turen evt. ligge i efteråret og evt, sammen med generalforsamlingen.

 

4. Roskilde Dyrskue. Henning og Walter vil tage derover og være repræsentanter for
vores race.

 

5. landsskuet Herning. Vi arbejder på, at få lavet en stand med slagte kroppe af texel lam,
samt udskæring dertil. Ligeledes bestiller vi vores texelstand, som vi plejer, vi har bare lidt
problemer med bemandingen, så sig endelig til, hvis du kan sidde i texel standen, en
time eller to.
Hvem der bliver texel dommer, er ikke afgjort endnu,

 

6. Andet.

 

7. Næste møde. Søndag den 11/6 Hos Benny.

 

Referent. Lars
 
 


Bestyrelsesmøde den 22-01-2017.

Tilstede: Henning Nielsen, Benny Sunesen, Jaco Van Der Molen, Walther Jakobsen og lars
Linding.

1. Konstituering: Som 2016
2. Strategi: v/jaco- Hvad arbejder vi imod?
1. Hvad tænker vi os med foreningen?
2. Fornemmer, vi står stille?
Foreningens formål?

Vi arbejder for foreningens & . 1 og 2. men vi står i en anden situation,
Vi ved ikke om vi har noget der Dansk fåreavl eller Fælles orginasitionen.
Fåreafgift fonden er lukket, så mange står i det uvisse indtil videre. Kort sagt der er ingen
penge at gøre med.
Foreningen vil: Jaco laver en facebook side.
Medlemmer, samt nye medlemmer gives der 100 kr i rabat, hvis de tager
Kompetence beviset.
Vi vil se, om det er muligt, at finde en kyndig der vil dele smagsprøver
ud på texel lam, ved landskuet( F. eks om Fredagen) ligeledes skulle der
hænge hele slagtekroppe.

1. Aktiviteter 2017: Vi påtænker at lave en texeldag i maj, hvor vi bl.a. vil besøge et par af vore medlemmere, mere information ca.1/3 på hjemmesiden
2.
3.
4. Ligeledes vil vi gerne lave en vædder dag sidst i sept. først i oktober
5. muligvis i forbindelse med vores generalforsamling.
6. Jaco undesøger mulighederne for vædder dagen.
7.
8. Roskilde Dyrskue: På generalforsamlingen blev der efterlyst, at texelforeningen
9. ville være og repræsenter racen, da mange af os har job, kan
10. det knibe med tid, Men Henning og Walther vil gøre et forsøg.
11.
12. Landsskue 2017 : Henning kunne oplyse, at der havde været møde i landsskuet
13. og et af de nye tiltag villle være, at man kunne melde et ekstra
14. dyr til, for hver 3 man havde tilmeldt o.s..v.
15. Lars oplyste at der var flere af foreningens medlemmer, der
16. ønsker at vide, hvem der dømmer texel. Henning kunne oplyse,
17. at så snart man havde på plads hvem der dømmer hvilken race
18. ville det være at finde på hjemme siden. Texelforening vil
vil være med en standplads, men må hjælpe hinanden med
at repræsenter standen.

1. Kåring 2017: Som man har hørt og læst, gives der ikke tilskud til Kåring længere,
2. Så konklusion for Kåring 2017 bliver, at Henning Nielsen og
3. Henning Petersen gerne vil kåre, til en af pris af .2,50 kr. pr.
4. kørt km og 5 kr pr kårede dyr til administrations omkostninger.

Referent lars
1.
2.
3.
4.

Webmaster texelforeningen