Referater / Bestyrelsesmøder 2019

Bestyrelsesmøder 2019Bestyrelsesmøde den 29/9. Hos Jakob Korsvig.

Tilstede: Henning Nielsen – Jakob Korsvig – Maurits Knibbe – Lars Linding.

Afbud: Jaco Van Der Molen.

1. Siden sidst.
Så har der været afholdt dommerkursus, Der var godt med tilmelding, spændende så, lige at se, hvad det egentlig giver os af nye dommere.
Under kurset kom også ? ved ting såsom: type, vædderens pung, bløde koder.
hals længde, hale længde.

2 Individafprøvning.
Perioden er gået fint, der har i år været græs nok, og dermed også god tilvækst.
Aflutning: dagen gik med de besøgende der nu engang var, Dommerne fandt
De to bedste. Se resultatet under individafprøvning, derefter var der
socialt samvær, der blev også solgt et par vædderlam.
Udvalget er selvfølgelig skuffet over, der ikke er tilmeldt nogle får til løbning ved
de udvalgte vædderlam.
Så derfor er individafprøvning stoppet for i år.
Hvorvidt og hvordan det fremover skal løbe af stabelen, snakkes om på gene-
ralforsamlingen.

3 Generalforsamling.
Afholdes 2. November 2019. Kl. 1300.
Sted: Bygholm landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens.

4. Studietur 2020.
Der snakkes om en tur til Holland igen, i September.
Tovholder: Jaco Van Der Molen.


5. Andet

6. Evt.Referent: lars Linding


Bestyrelses møde hos Jakob Korsvik den 18-05-2019.

Tilstede: Henning Nielsen - Jaco Van der Molen- Jakob Korsvik- lars Linding.
Afbud: Mourits knibbe.

Individafprøvning.
Melding fra de avler der havde får til vædder efterår 2018, lyder svaret tilfredsstillende.

Individafprøvning 2019.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 18 dyr.
Sted: samme som sidst.
Indsættelse: 16/6 2019 kl 1500.
Lammene SKAL være nyklippet ned indsættelse.
Lamme fotograferes ved indsættelse. Og igen når de tages ud.
De bliver dyrlæge kontrolleret.
De bliver vejet.
De får mineral bolus.
Bliver fodbadet.
Derudover vil Henning og jaco løbende tage billeder til hjemmesiden.

Henning- jaco Walther sætter hegn.
Ved indsættelse vil der være kaffe og Kage.

Kontakt personer er : Henning og jaco.

Lammene hjemtages igen 25/8.
Program:
Dagen starter kl 10 . med rundstykker og kaffe.
Kl 11. Bedømmelse og canning. Henning Pedersen og Rasmus Loth Andersen er dommer.

Til slut vil der være social samvær, Jakob Korsvik vil grille lidt godt med tilbehør og der
vil være drikke varer.

Pris : medlemmer gratis- ikke medlemmer 75. kr.
Da det er vigtig at vide hvor mange Jakob skal lave mad til, skal vi have tilmellding senest
den 22/ 8 til Lars Linding. Tlf 61754612 Mail. lindings-texel@bbsyd.dk

landsskuet 2019.

Der er bestilt stand til texel, Vi sankker med Ole Selmer, om han evt, vil udstille individ
lammet fra 2018 i vores texelstand.


Scanning af lam.

Vi hører gerne hvis nogle er interesseret i at få deres lam scannet, i så fald vil vi prøve
at se om det kan lade sig gøre i,ugen op til vi scanner ved individafprøvning.
Mere info. Ved Henning Nielsen tlf. 29436885.

Referant: lars linding
Referat fra bestyrelsesmøde 24/2
 
Bestyrelsesmøde den 20-01-2019, Hos Jakob Korsvik.
Tilstede : Maurts Knibbe-Henning Nielsen. Jarco Molen-jakob Korsvik og lars Linding.

Konstituering: Formand . Henning Nielsen
Næstformand. Jarco Molen
kasserer/ Hjemmeside/referent. Lars linding
Pr. Maurits Knibbe.
Bestyrelse . Jakob Korsvik.
 

2. Persondata:
Vi snakkede om, hvor meget der skulle gøres, så længe der ikke
står mere end nu, kan der ikke være noget ulovligt i det.
Men vi vil gerne at foreningens medlemmer giver deres accept på, at deres navne og mail / tlf.nr fremgår på hjemmesiden.
Dette vil ske samtidig med opkrævning af Kontingent.

3. Individafprøvning 2018.
Det bliver Henning Nielsen og Jarco Molen Der står for individafprøvningen, opstartstid vil fremgå på hjemmesiden under individafprøvning 2019. Spørgsmål rettes til Henning og Jarco.

4. Aktiviteter:
Besøg hos en avler i september ( mere om dette i næste opdatering) Evt besøg på texel Aktion i Husum i August.
 
5. Studieo tur:
Venter til 2020
 
6. Indstilling til udvalg.
Avlsudvalg. Morten Jakobsen Sundhedsudvalg. Winni Hansen Landsskuet. Lars Linding

7. Det blev besluttet at foreningen giver en erkendtlighed til en værdi af 200 kr, når et bestyrelses medlem stopper.

8. Næste møde 24/2 2019
Referent. lars linding
Webmaster texelforeningen