Referater / Bestyrelsesmøder 2015

Bestyrelsesmøder 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 6/12 2015, Hos benny Sunesen.

Tilstede.Benny Sunesen
Henning Nielsen
Walter jakobsen
Lars Linding
Afbud : jaco van Der Molen

Orientering ved Henning. Der har været møde i avlsudvalget, her har man købt in-
semineringsudstyr,racerne skal melde tilbage, hvad der mangles og hvor mange der er
interresseret i at gøre nytte af det. Wikinge vil undersøge mulighederne for hvodan de
evt.kan være os behjælpelig.

Holland har solgt gimmer til Hvide Rusland, Det var de veterinære krav, der gjorde vi
ikke var i betragtning denne gang.

Der er dannet en ny Fællesorganisation Får: Se referat 20-11-15 under dansk fåreavl.

Texelforeningen, vil gå positivt ind for den nye fællesorganisation, mere herom senere.

Seges har lavet ændringer på det Danske registrerings system. Se under Web Dyr, f.eks
vil der nu komme en advarsel, der blinker inden der kommer fejlmelding.

Avlsudvalget har valgt at sætte det Hollandske registreringssystem i bero, Dette skyldes
bl.a. at der er uenighed blandt Hollandske avlere, hvor godt programmet er.

Konstituering af bestyrelsen.
Formand :Henning Nielsen
Næstformand:Benny Sunesen
Kasserer/hjemmeside:lars Linding
PR.Ansvarlig. Walter jakobsen
Sekretær. JacoVan Der Molen.

Der blev besluttet, at der skulle lægges et billed ind af bestyrelsen.

Ligeledes er der ved at blive lavet nye folder med inf. Om texelforeningen samt
streamer som kan sættes på bil eller anhænger.

Hjemmesiden.
Vi opforfordrer alle, til at sende billed ind, af de væddere, der er far til afkom 2016. samt
stamtavle.

Da vi nu har avlere med blå texel , laves der en afd. for sig på hjemmesiden, med blå texel.
Ligeledes vil blå texel også blive dømt for sig ved dyrskuerne.


Udvalg.
Avlsudvalg: Jarco Van De Molen

Udstillingsudvalg: Benny Sunesen

Sundhedsudvalg. Ron Bon

Møde datoer for 2016.

16/4 Bestyrelsesmøde

6/6 Bestyrelsesmøde

10/9 Bestyrelsesmøde

22/10 Generalforsamling

3/12 Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har forslag om en evt. tur til færøerne, Henning er lige begyndt at forhøre
sig . Der vil komme mere inf. Så snart vi har noget.

Bestyrelsen tager gerne imod andre forslag.

Referent lars Linding.


Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2015

Bestyrelsesmødet søndag den 13/9-2015
Til stede: Henning Nielsen, Benny Sunesen, Annette Andersen, Walter Jacobsen og Lars Linding

Orientering ved Henning Nielsen
- Der er kommet mail fra formand Ricard Andersen. Fåreafgiftesfonden kører videre i 2016, men der er ingen penge til omkostningerne. 

Export til Hvide Rusland ligger hen til 2016 pga. papirarbejdet ved ministeriet.

Ny registreringsprogram
- Det hollandske registreringsprogram kører som test i nogle besætninger ind til nytår. Jysk It Billund står for alt supporten. Programmet opstarter endelig 1/1-2016 på nuværende tidspunkt.
 
"De fåreavlere/fåreholdere, der ønsker at komme med i det hollandske dyreregistrering får mulighed for at blive overflyttet fra 1. oktober 2015 med opstart fra 1. januar 2016.

Det kommer til at koste ca. kr. 17 pr. dyr mod de nuværende kr. 25.

Hvis der ønskes support til programmet, skal man kontakte Jysk IT, Billund.

Det gamle fåreregistrering bortfalder 1. januar 2016, men hvis man i forvejen anvender webdyr+, kan man fortsætte med dette.

De som deltog i hollandsturen i 2011 er orienteret om, hvordan det hollandske program fungerer.


Med venlig hilsen

Texelforeningen "

Hjemmesiden
- Opdateres 1. Gang om måneden. Salgssiden laves om.
Der må gerne sendes billeder til Lars, så billederne på hjemmesiden kan ændres/ fornyes. Formularen skal ikke længere udfyldes, det er nok at sende billeder og relevante informationer til Lars Linding.

Evaluering landsskuet.
- Der arbejdes på, at såvel han- som hundyr scannes til Landsskuet. 

Efterårsdag.
- Efterårsdagen bliver afholdt hos Jacob Kosvig og der vil være besætningsbesøg, og vi prøver at få Morten Jakobsen til at komme med indlæg om det nye registreringsprogram. Der udkommer snart program som også vil blive lagt på hjemmesiden. 

Generalforsamling
- Dagsorden er revideret og rettet, så den er klar til udsendelse.

Regnskab
- Er godkendt og klar til generalforsamlingen.

Kåring
- Diplom og buket til 150kr til den bedste kårede.
Walter snakker lige med Johnny ang. diplom.

Evt
- Brochure sendes rundt til bestyrelsen til revidering, så der kan laves nogle nye. Der undersøges hvad andre PR-artikler koster!!!
- Der arbejdes på at få lavet nogle brochurer og pr, som kan uddeles ved diverse arrangementer. 
Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2015
 
Deltagere: Benny, Henning, Lars og Walther Afbud: Anette
 
1. Orientering ved Henning Nielsen.
2. Billeder på hjemmesiden.
Det er kun ærespræmiedyr og billederne sendes til Lars.
 
3. Billeder på landsskuet tages af Gerdi.
Texelstanden opsættes mandag. Pokalerne afleveres hos Benny, som sørger for at disse er til stede ved Landsskuets begyndelse.
 
4. Eksport -
Der er afgivet pris til Rusland, men der er p.t. ingen tilbagemelding, hvorfor vi har rykket for svar.
 
5. Efterårsdag hos Jakob Korsvik den 24. oktober 2015. Dagsorden følger senere.
 
 
6. Generalforsmaling
finder sted om eftermiddagen i forbindelse med eftrårsdag hos Jakob Korsvik 24. oktober 2015.
 
7. Scanning af muskler - der er ikke penge til køb af udstyr.
 
 
8. Nyt registreringsprogram arbejdes der videre med.
Flere racer er positive overfor det nye program fra Holland.
 
9. Dato for næste møde
er den 5. september 2015 kl. 10.00 hos Benny Sunesen.
 
10. Eventuelt -
Lars køber en ting til John Engsigs 50 års "jubilæum" som udstiller på Landsskuet. - Benny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 28/2 -2015
 
Hos Benny Sunesen
 
Deltagere til mødet: Benny Sunesen, Henning Nielsen, Walther Jakobsen, Lars Linding og Anette Andersen.
 
1: Godkendelse af referat.
Referatet udsendes inden 1 uge. Der stræbes efter at hjemmesiden opdateres til den 1. i hver måned. Har du noget til hjemmesiden, så send en mail til Lars Linding. Der arbejdes meget i at finde 1 nye person som vil stå for scanning, der er bare et lille mén – investering af nyt udstyr. Benny Sunesen har ydret ønske om at overtage jobbet efter Torben. Der undersøges om der ligger noget i Skejby – Anette undersøger følgende. Klovsygeattest – der er dyrskueudvalget kommet frem til nogle rigtig fine retningslinjer. De være at finde på hjemmesiden.
 
2: Skal vi være medlem hos Svensk / Norsk Texel??
Bestyrelse blev enstemmig enig om at det ikke var aktuelt.
 
3: Hjemmeside avlsvædder.
Der er nu muligt at få billede samt stamtavle på foreningens hjemmeside af dine avlsvæddere. Det er et tiltag her i 2015, der skal jo ske noget nyt med hjemmesiden. Hvis man er interesseret så send en mail til Lars Linding med info.
 
4: Udflugt med de sorthoved.
Fra Shropshire arbejder Brian Lundgård på en tur til Norge i uge 35 eller 36. Der vil blive nogle besætningsbesøg samt mange andre gode ting. Hvis man er interesseret i at komme med, så giv jer endelig til kende!!! Skriv evt. en mail til en af bestyrelsesmedlemmerne eller send en mail direkte til Brian Lundgård.
 
5: Efterårsdag/ generalforsamling.
Der bliver arrangeret en dag med tema om formiddagen og generalforsamling om eftermiddagen. Arrangementet vil blive afholdt ved Jakob Korsvig. Der forventes det bliver den 23/10-2015. Endelig information kommer efter mødet den 21/6-2015.
 
 
6: Billeder og pokaler på Landsskuet.
Benny søger for fotograf til Landsskuet samt tager sig af pokalerne.
 
7: Standen på Landsskuet.
Standen i hal 21 er Benny & Walter der tager sig af opgave. De tager kontakt, hvis de ønsker hjælp til opgaven. Der er ønske om at der skal være en konkurrence i standen.
 
8: Ærespræmier.
Der gives 2 ærespræmier til Landsskuet. De får begge en værdi af 1500 kr. Lars søger for indkøbene.
 
9: Billeder samt opfølgning fra de forskellige dyrskuer.
Udstillerne på de forskellige dyrskuer skal selv finde en, som vil tage billeder og sende dem til Lars Linding, så de kan komme på hjemmesiden. Gerne med tekst til billederne. Walther søger for at bannerne kommer rundt sammen med den nye brochure.
 
10: Næste møde.
Søndag den 21/6-2015 kl. 10.00 ved Benny Sunesen, Lyne.
 
11: Evt.
Racemøde den 25/4-2015 kl 13.00 i Horsens. Anette og Benny tager med. Henning står for tilmeldingen. Skal foreningen have et logo??
Webmaster texelforeningen