Referater / Bestyrelsesmøder 2010

Bestyrelsesmøder 2010

bestyrelsesmøde 23.2.2010

 

Hej alle

Referat fra bestyrelsesmøde 18.9.2010

Mødt var Jacob, Henning, Torsten og lidt forsinket Knud, afbud fra Lars.

 

1. Orientering fra formanden

    Jacob nævnte den nye indexberegning, der kommer en orientering i næste Texel nyt. På hjemmesiden vil det være hensigtsmæssigt at anvende links til Landbrugets Rådgivningscenter og andre steder hvor der er spændende (også udenlandske) artikler. Hellere det end at skulle skrive af eller skrive resumeeraf disse artikler.

Bestyrelsen savner input fra medlemmerne - f. eks. er der tidligere blevet efterlyst billeder til rullefeltet på hjemmesiden, Medlemmerne opfordres kraftigt til at indsende billeder til Jacob.

Medlemslisten ændres så den er nemmere at redigere. Der skal også være et link til kåringsresultater.

 

2. Regnskab

    Regnskabet udviser et overskud på 1418,58 kr. og en egenkapital på 24145,- kr.

    Regnskabet er revideret uden bemærkninger.

 

3. PR - materiale

    Texelvæggen er for besværlig at flytte rundt. Første års medlemsskab er gratis men uden stemmeret.

    Torsten fremviste sine ideer til forskelligt.

    En såkaldt "flyer" i postkortstørrelse med teksten: texelforeningen.dk, og ordet gratis fremhæves. Hvidt felt til ejerstempel

    En streamer kan udleveres til medlemmer evt. sammen med indkaldelse til generalforsamling.

    Der skal eventuelt laves et banner.

   

Arbejdsbeskrivelser af bestyrelsens opgaver

    Formanden:     Deltagelse i raceudvalgsmøder

                          Texel nyt

                          Hjemmesiden

                          Indkaldelser

                          Data fra kåring

                          Medlemsliste

 

    Næstformanden:    Kåring planlæggelse og udførsel

 

    Kasserer:        Regnskab

                          Bogføring

                          Betale regninger med videre

 

    PR - mand        Vedligeholdelse af hjemmesiden

                            Materialer (koordinering af materiale)

                            (Input fra hele bestyrelsen)

 

    Sekretær:        Referater

                          Booking af lokaler til møder

 

4. Generalforsamling

    Kontingent foreslås uændret.

    Valg: På valg er Jacob og Knud, Lars ønsker at udtræde af bestyrelsen, der foreslås at der vælges 3 personer i år for en 2 års periode, så vi flytter rundt på antallet, således at der til næste år kun vælges 2 personer.

    Husk vedtægter til generalforsamling.  

 

5. Eventuelt

    Fyn vil gerne have en ærespræmie til deres skue. Det kan anbefales.

    Evt. præmie til bedst scannede Texel.

 

 

        Referent: Torsten Larsen og Knud Christensen

Bestyrelsesmøde 23.2.10
   DTC Vejle

 Afbud fra Lars Linding

1. Orientering

 Intet nyt til hjemmesiden, alle opfordres til at indsende hvis de har noget.

 Der skulle komme nyt udseende på stamtavlen

 Raceudvalgsmøde: Husk at få kåret og scannet. Kåring er for tiden gratis

2. Dyrskuer

 Texelvæggen er besværlig og dyr at transportere, men har man ønske om at bruge væggen kontaktes bestyrelsen hurtigst muligt.
 Det understreges at dyrskueuniformen er hvide bukser, hvid skjorte og rødt slips.
 Det er besluttet at der gives ærespræmie på 1000,- kr. til Landsskuet og på 500,- kr. til Roskilde.

3. Tur til England

 Vi tager kontakt til en rejsearrangør. Er man interesseret lad foreningen det vide.

4. PR-materiale

 Torsten laver forslag til folder
 Eventuelt en streamer til bilen
 Plakat med Texelforeningen i flere udgaver  til ophængning på dyrskuer med mere.

5. Kåring af vædderlam forsøg

 Kåres som lam og igen som 2 års
 er nogen interesseret så giv lyd.

6. Betaling for kørsel til kåring

 Der betales for kørsel til dommerne. Restbeløbet fra fondstilskuddet går til kørsel.
 Kåring er gratis i 2010.

7. Eventuelt

 Torsten overtager noget af arbejdet med hjemmesiden

 Der opfordres til at opdatere oplysningerne i medlemslisten.

 Næste bestyrelsesmøde måske et telefonmøde.


Referent: Knud Christensen

Webmaster texelforeningen