Bookmark and Share    
 

Individafprøvning

Texelforeningens individafprøvning
 
Texelforeningen har valgt at der i 2018 opstartes individafprøvning for medlemmers dyr. Dette gøres for at hæve det generelle avlsniveau indenfor Dansk Texel. Dette gøres ved, at sammenligne dyr i et ens miljø og ud fra denne sammenligning, udvælger de bedste dyr og lader disse indgå i avlen.
 
Det har været vigtig for os, at Individafprøvning kan bære sig selv økonomisk, hvilket gør at der vil være en egenbetaling for at deltage. Vi håber dog at medlemmerne vil bakke op, da dette vil give den største avlsfremgang for racen.
 
Vi har i Texelforeningen valgt at arbejde med følgende koncept: Vædderlammene sendes midt i juni til ”afprøvningsstationen”, hvor de ved indsættelse fodbades, ormebehandles, vejes og får mineralbolus.
 
Afprøvningen sker på en god kløvergræsmark, uden tilskudsfoder. 2 mdr. senere stoppes afprøvningen igen. Har vejes, scannes og kåres alle dyr. Kåringen sker, af en dommer, der ikke selv har Texelfår.
 
Efter afprøvningens stop, vurderes resultaterne og de bedste dyr udvælges. Der udvælges følgende dyr: De 20 % bedste dyr på tilvækst, bliver godkendt til avl Den bedste kårede vædder, bliver godkendt til avl Dyr der stammer direkte fra en import af sæd eller embryoner og er blandt de bedste 30 % kan indgå i avlen. Resten af lammene må ikke bruges i Texelavlen, men kan sælges til lammeproducenter og slagtes. OBS: Der kan dispenseres for dyr med "anden" afstamning (her forstås Blå Texel eller dyr med meget lille familierelation til populationen)
 
De dyr der udvælges til avl, indgå i efteråret i en ”bedækningsrunde”, hvor medlemmer har mulighed for at købe en bedækning af de udvalgte dyr. I praksis gøres dette ved at de godkendte vædderlam, flyttes på en mark hvor foreningens medlemmer kan komme med de hundyr, de gerne vil have bedækket af den pågældende vædder.
 
Umiddelbart efter afprøvnings ophør afholdes der auktion over de bedste dyr. Dog skal dyrene indgå i bedækningsrunden inden de kan tages hjem til vinderen af auktionen. Avleren kan byde sit eget lam op og købe dette hjem mod et gebyr på 10-20 % af den budte pris.
 
Krav til lam: Født mellem 10 marts og 15. april Fri for klovsyge og scrapie-fri Skal være genotype 1
 
Økonomien: Prisen for at have et lam med i afprøvningen er 250 kr. + moms Prisen for at sende sit hundyr til bedækning er 200 kr. + moms Prisen på solgte vædderlam tilfalder avleren 40 % af bedækningsprisen tilfalder avleren
 
At deltage i afprøvningen er på eget ansvar og der ydes ikke økonomisk kompensation for døde eller tilskadekommende dyr
Webmaster texelforeningen